அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது 4 வயது குழந்தை இன்ஹேலர்களை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்ஹேலர்கள் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானதா?

இன்ஹேலர்கள் என்பது நுரையீரலில் உள்ள காற்றுப்பாதைகளுக்கு நேரடியாக மருந்தை வழங்க பயன்படும் சாதனங்கள். ஒரு இன்ஹேலர் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, மிகக் குறைந்த மருந்து உடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது மற்றும் எந்த பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை. நிலைமையை நிர்வகிக்க தேவையான மருந்தின் மிகக் குறைந்த அளவை பரிந்துரைப்பதன் மூலம் பக்க விளைவுகள் மேலும் தடுக்கப்படுகின்றன.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language