அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஒவ்வாமை தோல் சோதனை என்றால் என்ன?

ஒவ்வாமை எது என்பதைத் தீர்மானிக்க ஒவ்வாமை தோல் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஒவ்வாமை தோல் பரிசோதனையின் போது, ஒருவரின் சருமத்தில் சிறிய அளவிலான ஒவ்வாமை மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஒவ்வாமைக்கும் ஒருவரின் தோல் வினைபுரியும் விதத்தை மருத்துவர் கவனித்து பதிவு செய்கிறார். இந்த வழியில் மருத்துவர் ஒவ்வாமையை அடையாளம் காண முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language