తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంటే సెక్స్ చేయవచ్చా?

అవును, ఒకరికి ఉబ్బసం ఉన్నప్పటికీ సెక్స్ చేయవచ్చు. ఉబ్బసం ఒకరి లైంగిక జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటే, ఆస్తమా బాగా నియంత్రించబడలేదని మరియు ఒక వైద్యుడిని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థం.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language