తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

ఉబ్బసం రోగులు ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్ బారిన పడితే సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందా?

న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్, చెవి ఇన్ఫెక్షన్ వంటి సమస్యలను అభివృద్ధి చేసే సాధారణ జనాభా కంటే ఇన్ఫ్లుఎంజా బారిన పడే ఆస్తమా ఉన్నవారు ఎక్కువ ప్రమాదం కలిగి ఉన్నారు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language