తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా పిల్లల లక్షణాలకు ఇన్హేలర్లు ఎలా సహాయపడతాయి?

ఇన్హేలర్లు నేరుగా పిరితిత్తులలోని వాయుమార్గాలకు మందులను పంపిణీ చేస్తారు. కంట్రోలర్ ఇన్హేలర్ వాయుమార్గాల యొక్క పొర యొక్క వాపును తగ్గిస్తుంది మరియు శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. రిలీవర్ ఇన్హేలర్ వాయుమార్గాల చుట్టూ కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు ఓపెనింగ్ విస్తరించడానికి కారణమవుతుంది. ఇది శ్వాసను సాధారణీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language