తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా 8 సంవత్సరాల కుమార్తెకు ఆస్తమా ఉంది. ఆమెను నయం చేయవచ్చా?

సరైన చికిత్సతో ఉబ్బసం పూర్తిగా నియంత్రించవచ్చు ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language