அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு ஆஸ்துமா இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. நான் நன்றாக இருப்பேனா?

நிச்சயமாக. ஒருவர் ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சாதாரண, சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language