அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது ஆஸ்துமா மருந்துகளை எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?

ஆஸ்துமா என்பது ஒரு நீண்டகால பிரச்சினை, அதைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வழக்கமான மருந்துகள் தேவை ..

Related Questions

Please Select Your Preferred Language