తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నేను 73 ఏళ్ల వ్యక్తిని, నేను రోజూ యోగా సాధన చేస్తాను. నాకు సిఓపిడి ఉన్నప్పటికీ నేను యోగా కొనసాగించవచ్చా?

ఒకరికి సిఓపిడి ఉన్నప్పటికీ యోగా సాధన సాధారణంగా సురక్షితం. ఏదేమైనా, యోగా కొనసాగించడానికి లేదా కొత్త వ్యాయామం ప్రారంభించడానికి ముందు ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతని సంప్రదించాలి. డయాఫ్రాగమ్‌పై ఒత్తిడి పెట్టడం ద్వారా శ్వాసను పరిమితం చేసే కొన్ని యోగా విసిరింది. యోగాను అభ్యసించేటప్పుడు ఇన్హేలర్ మరియు / లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరాను అందుబాటులో ఉంచాలి.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language