తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

పిల్లల కోసం మాత్రల కంటే ఇన్హేలర్లు నిజంగా మంచివిగా ఉన్నాయా?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఉబ్బసం ఎంపిక చికిత్సగా ఇన్హేలర్లు అంగీకరించబడ్డాయి మరియు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ సంస్థలు వాటి వాడకాన్ని ఆమోదించాయి. ఉబ్బసం ఉన్న పిల్లలకు మాత్రల కంటే ఇన్హేలర్లు మంచివి ఎందుకంటే ఇన్హేలర్లు the షధాలను air పిరితిత్తులలోని వాయుమార్గాలకు నేరుగా పంపిణీ చేస్తారు, కాబట్టి చర్య త్వరగా మరియు ఆస్తమా లక్షణాలను నియంత్రించడానికి of షధం యొక్క తక్కువ మోతాదు అవసరం.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language