ప్రేరణగా

భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక!

ఒక రోజు ఏక తుమ్ముతో ప్రారంభమైంది. అయితే ఒక తుమ్ము మీ జీవితాన్ని మార్చేయదనుకోండి. కానీ వరుసగా 15-20 నిమిషాల సేపు తుమ్మడం మార్చవచ్చు. మీరు అలసిపోయేంత వరకు ఇవి కొనసాగితే, మీ జీవితం మళ్ళీ ఇలాగే ఉండదు.

ఆరంభంలో, ఇది మామూలు జలుబు అని నేను భావించాను. కానీ ఆ తరువాత, తుమ్మడం రోజంతా కొనసాగింది. మొదట్లో, సంభాషణలో నేను తుమ్మిన ప్రతిసారి నా స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు నన్ను దురద్రుష్టానికి అగ్రగామిగా జోకులు వేసేవారు. నేను కూడా కొద్ది సేపు నవ్వేవాడిని.

కానీ ఆ తరువాత, ఇది సరదాగా ఉండటం ఆగిపోయింది. మూఢనమ్మకం చాలా గాఢంగా ఉండగా, నాకు తుమ్ములు కూడా చాలా తరచుగా వస్తున్నాయి. మాన్హూస్ లాంటి పదాలు ప్రతి సారి నా చెవుల్లో మారిమోగేవి. మరియు ఇది నిరంతరం తుమ్మడం వల్ల నాకు ఛాతీ వల్ల కలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా బాధ కలిగేది.

తుమ్ములు కూడా వ్యాధిలో భాగమనే విషయం నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. నాకు నిరంతరం ముక్కు కారుతుంటుంది మరియు కళ్ళు నీళ్ళు కారుతుంటాయి. చివరగా, నేను డాక్టరును సంప్రదించగా నాకు ఎలర్జిక్ రైనటిస్ అనే సమస్య ఉందని నాకు చెప్పారు. దీంతో మొదట్లో నేను భయపడిపోయాను. నేను చికిత్స మరియు మందులు తీసుకోవడం ప్రారంభించాను. నా జీవితం తిరిగి నెమ్మదిగా మామూలు స్థితికి రావడం ప్రారంభమైంది. మరియు నేడు నా ఎలర్జిక్ రైనటిస్ పూర్తిగా నియంత్రణలో ఉంది.

నేను ఎప్పుడూ అదృష్టాన్ని నమ్మను, ప్రత్యేకించి మాన్హూస్ ని. అయితే నా స్థితిని సరిగ్గా రోగనిర్థారణ చేయడం ద్వారా నాకు డాక్టరు సహాయపడటాన్ని నేను నా అదృష్టంగా భావించాను. నా స్థితి గల ప్రజలు కూడా ఇలాగే చికిత్స చేయించుకుంటారనుకుంటాను. మరియు నా లాగా, వాళ్ళు కూడా దాదాపుగా మామూలు జీవితం గడపవచ్చు, దాంతో వాళ్ళకు తుమ్ముల స్థానంలో నవ్వులు పూస్తాయి.

Please Select Your Preferred Language