அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால் என்ன விளையாட்டுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்?

ஆஸ்துமா காரணமாக ஒருவர் தவிர்க்க வேண்டிய குறிப்பிட்ட விளையாட்டு எதுவும் இல்லை. உண்மையாக...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language