அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது சிஓபிடியுடன் எனது அன்றாட வீட்டை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

ஒருவரின் அறிகுறிகள் மோசமடையாத வரை, சிஓபிடியால் கண்டறியப்படுவதற்கு முன்பு செய்ததைப் போல ஒருவர் தினசரி வீட்டை சுத்தம் செய்யலாம். சுத்தம் செய்யும் போது ஒருவர் ஆபத்து காரணிகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும், ஆனால் தன்னைத்தானே முயற்சி செய்யக்கூடாது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language